Fondas “Europa – Pasauliui” buvo įkurtas, norint prisidėti prie pasaulinio labdaros projekto The MORE Project veiklos. Mes norime prisidėti prie prasmingos veiklos sklaidos, įnešant ženklesnį Europos šalių indėlį į tai.

Fondo “Europa – Pasauliui” misija – prasmingų veiksmų, skatinančių pagalbą vargstantiems skatinimas ir vykdymas Lietuvoje ir Pasaulyje.

Fondo vizija – laimingesnės šeimos, aukštesnė gyvenimo kokybė ir integracijos į visuomenę įgūdžiai

Fondo tikslai:

  • Įvairiapusiškai padėti vargingoms šeimoms, vaikams našlaičiams vargingiausiuose pasaulio regionuose.
  • Gerinti našlaičių ir vargingų šeimų švietimo lygį, gyvenimo kokybę
  • Bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio visuomeninėmis organizacijomis, atsakingomis valdžios institucijomis
  • Formuoti ir įgyvendinti naujas socialines kompleksines paslaugas.
  • Teikti metodines rekomendacijas